ഇലഞ്ഞിപ്പൂവിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

നമ്മുടെ നാടുകളിലും കാട്ടിലും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇലഞ്ഞി എന്നത് വളരെയധികം ഔഷധഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഇലഞ്ഞിപ്പൂവിനെ മയക്കുന്ന ഗന്ധം മാത്രമല്ല ഔഷധഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇലങ്ങയുടെ പൂവിനും കായ്ക്കും കഫപിത്തങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള വളരെ നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇലഞ്ഞി പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഗന്ധ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പഴം കഴിക്കുന്നത്.

കൃമി ശല്യം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ ഉത്തമമാണെന്ന് ആയുർവേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൈംഗികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇലഞ്ഞിപ്പൂവിട്ട് പാൽക്കാച്ചി സേവിച്ചാൽ അതിസാരം പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതായത് ഓണരോഗം മാറി പല്ലി ദൃഢമാകുന്നതിനും.

ഇതിന്റെ പഴവും തൊലിയും ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. തലവേദന പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഈ പഴം നെറ്റിയിൽ പുരട്ടിയാൽ തലവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല അർശ് രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇളഞ്ഞിപ്പഴം സേവിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് എന്ന് ആയുർവേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു വായ്പുണ്ണ് വായനാറ്റം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്.

ഇലഞ്ഞി തൊലി കഷായം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയുള്ള പൂവ് തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ മൂക്കിൽ നസീം ചെയ്യുന്നത് തലവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശരീരം വണ്ണം വയ്ക്കാനും മുലപ്പാൽ വർദ്ധനവിനും ഇലഞ്ഞിപ്പൂവ് കഷായം ആക്കി പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.