ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

അവിടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ശംഖ് പുഷ്പം എന്നത് വള്ളിച്ചെടിയായി വളരുന്ന ശംഖുപുഷ്പം നീലവെള്ള എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനോഹരമായ പൂക്കളാണ് ശങ്കുപുഷ്പത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം. വെള്ളം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം മതി വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ധാരാളമായി ഉണ്ട് ധാരാളം പൂക്കളം ഉണ്ടായി.

ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നതായിരിക്കും. ശങ്കുപുഷ്പം പദ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് മണ്ണിലെ റൈസ് സോഫിയ എന്ന പാറ്റീയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ പേരുകൾ വളരെയധികം ഉപകാരയായി വർത്തിക്കുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ശങ്കുപുഷ്പത്തിന്റെ എല്ലാ കഷായം വെച്ച് വ്രണങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശങ്കുപുഷ്പത്തിന്റെ വെണ്ണ ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ധാരണാശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. ശങ്കുപുഷ്പത്തിന്റെ പേരിനെ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ വിഷത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ക് പുഷ്പത്തിന്റെ ചെടി കഷായം.

കുടിച്ചാൽ ഉന്മാദം ശ്വാസകോശരോഗം ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പശുവിൻ പാലിൽ അരച്ചു കലക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറിളക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാം. തൊണ്ടക്ക ഇല്ലാതാക്കാനും ഇതിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു പനി കുറയ്ക്കാനും ശരീരബലം ഉണ്ടാകാനും മാനസിക ചികിത്സക്കും ശംഖുപുഷ്പം വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.