വാതരോഗം ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗവും..

പ്രായമായവർക്ക് മാത്രം വന്നിരുന്ന ഒരു രോഗമായാണ് വാദത്തെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ധാരാളം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.സന്ധികളെ മാത്രമല്ല ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും ശ്വാസകോശത്തെയും വൃക്കയെയും ത്വക്കിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന വളരെയധികം സങ്കീർണമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും. ഏകദേശം 200 ഓളം വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിൽ വരുന്നത്.

വാദം പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് അസ്ഥികളെയും സന്ധികളെയും ബാധിക്കുന്ന സന്ധിവാതം എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ്. രണ്ടാമത്തെ സന്ധികളെയും അസ്ഥികളെയും അല്ലാതെ ശ്വാസകോശം ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അത്രയേറ്റേഴ്സ് ജുവാനയിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ആമവാതം നടുവേദനഎന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു എന്താണ് വാതരോഗം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തിരിക്കുന്ന ടിഷ്യു ആണ് കണക്ടിവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന കിണറ്റിവ് ടിഷ്യുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് വാദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഭാഗത്തും കോശങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളാണ് കോളേജ് ഇലാസ്റ്റികത.ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കോളേജിൽ.

നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തെ ഇത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ബാധിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് ഏത് അവയവത്തെയാണോ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വരെ കാണുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്ക് എടുക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.