ഓരില എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഓരില. ഒരുല രണ്ട് തരമുണ്ട് പടർന്ന് വളരുന്ന ചെറിയ ഇലകൾ ഉള്ളതും ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ ഇലകൾ ഉള്ള വലിയ ഓരില. വലിയ ഇലയെവാദം വിലയ്ക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ദശമൂലത്തെ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയ പഞ്ചമൂലവും വലിയ പഞ്ചമൂലവും ഇതിൽ ചെറിയ പഞ്ചമൂലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരില രസായനം കേരളം തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയോളം ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വയലറ്റ് നിറത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പൂവ് വളരെയധികംകാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അത്ഭുതമായി വെള്ളം നിറത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.നവംബർ മാസത്തിലാണ് ഇത് പുഷ്പിക്കുന്നത് പുഷ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔഷധഗുണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലെ നൈട്രജന്റെ അംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വാഷ്പീകരണം ആകിരണം ചെയ്ത വേരിലെ മുഴകളിൽ നൈട്രജൻ സംഭരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് നൽകുകയും മണ്ണിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. വേരാണ് ഊരിലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. ശരീരത്തിലെ വർദ്ധിച്ച വാദം പിത്തം കഫം എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഊരിലാ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

കൂടാതെ ചുമ്മാ ജലദോഷം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഛർദി അതിസാരം വ്രണം മിതമായ വെള്ളം ദാഹം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ രക്തപ്രവാഹം നടക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഹൃദയപേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇതിനെല്ലാം ഒരില ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.