പ്രമേഹ രോഗത്തെ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ..

മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് പ്രമേഹം. വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗത്തെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഒത്തിരി മെഡിസിൻസും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം.

പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രമേഹത്തെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ വളരെയധികം കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. പ്രമേഹം എന്ന രോഗം ഗുരുപക്ഷേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രോഗമായിരിക്കും കുടുംബപരമായി അതായത് ജനറ്റിക് പരമായി ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽആയിത്തീരുന്നതിനെയാണ് പ്രമേഹം.

പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രമേഹമാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹവും.ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹം കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു. ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം എന്നത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ശരീരത്തിലുള്ള അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരിയായി രീതിയിൽ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ഇത് സാധാരണയായി മുതിർന്നവരിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജന്മദിനാശംസകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അതൊരു കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുറമെ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. പ്രമേഹം വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.