ഫാറ്റി ലിവർ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി കരൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം.

കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന തന്നെയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്.പലപ്പോഴും മറ്റ് സ്കാനിങ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ലൂടെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫാറ്റിലിവർ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. ഫാറ്റിലിവർ വലിയൊരു സുഖമായി ആണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ മരുന്ന് ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാറ്റിലിവർ എന്നആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നത് പ്രധാനമായും അമിതമായി നമ്മുടെഭക്ഷണ രീതി തന്നെയായിരിക്കും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശൈലിയും ജീവിതരീതിയും ഫാറ്റിലിവർ വരുന്നതിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.ഫാറ്റി ലിവർ മദ്യപാനികളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് ഒട്ടു മിക്ക ആളുകളുടെയും ധാരണ എന്നാൽ മദ്യപിക്കാത്തവരിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അമിതമായുള്ള ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയായിരിക്കും.

ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫാറ്റിലിവർ എന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ മൂന്നാമതായി നിയന്ത്രിത വല്ലാത്ത ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോള് എന്നിവ ഉള്ളവരിലും ഫാറ്റിലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഫാറ്റിലിവർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആണ്.

ഫാറ്റിലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എനർജിയെ രൂപ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽഅതിനെ എനർജിയെ രൂപ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നടത്തിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പല കാര്യങ്ങളും ആയി കുറിച്ചാണ് വിഘടിച്ച് ആണ് എനർജിയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. അവിടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ കരൾ കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റി മറ്റു കോശങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.