നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഇന്നത്തെ ആളുകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും. ഉറക്കക്കുറവ് എന്നത് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നും അതുപോലെ രാവിലെ നല്ല എനർജി ലഭിക്കുന്നതിനും ഉറക്കം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഉറക്കം നല്ലതുപോലെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേദിവസം എന്നത് വളരെയധികം ദോഷകരം ആയിരിക്കും കാരണം.

നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തതുമൂലം നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകും. എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അലാറം വയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് എന്നാൽ അത് കേട്ട ഉടനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം കൂടി അലാറം ഓണാക്കി വെച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണമാകും.അതുപോലെതന്നെ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്.

നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ എന്നത്.ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചുരുണ്ട കിടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാർമസി നെറ്റ് മനസ്സിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കൂടിയേ കൂടുതൽ വീക്ക് ആക്കുന്നതിനും രാവിലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസരിപ്പും ഊർജ്ജവും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.

അതുപോലെതന്നെ ആളുകൾ കമന്റ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ രഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. അതുപോലെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് തല മുഴുവനായി പുതച്ചുമൂടി കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓക്സിജന് അളവ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.