അലർജി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

അലർജി എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അത് ശ്വാസകോശത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അലർജി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകളും മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്അലർജി. ഏകദേശം 20 മുതൽ 30 ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അലർജി എന്നാൽ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളോടും പ്രോട്ടീനുകളോടും ശരീരത്തിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അലർജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

അലർജി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അലർജി കണ്ണിന് ബാധിക്കുമ്പോൾ അലർജി കണ്ടെത്തീസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണിലെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക കണ്ണിലെ ചുവപ്പ് ഉണ്ടാവുക കണ്ണുനീര് വെള്ളം പോലെ പോവുക കണ്ണ് തടിച്ചു പൊങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് അലർജിലക്ഷണങ്ങൾ. അലർജി തന്നെ തൊലിപ്പുറത്തിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കരപ്പൻ പോലെയും ചൊറിച്ചിൽ പോലെയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കുട്ടികളിൽ ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും.

കണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുട്ടയുടെയും പാലിന്റെയും അലർജി ആയിട്ട് അലർജി എക്സിമ കാണാറുണ്ട്. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ചു പൊന്തുന്നതായിട്ട് കാണും അവിടെ ചൂടുപോലെയും ചൊറിച്ചിലുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണാറുണ്ട് ആർട്ടിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിന് ക്രോണിക് ആർട്ടിക് ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അലർജി ഉത്തര ഭാഗത്തിന് ബാധിക്കുന്നതിന്. ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അലർജി എന്നു പറയുന്നു ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന വൈറസ് സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് അലർജി ചിലപ്പോൾ കാരണമായേക്കാം. പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ശ്വാസകോശം ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമതകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.