മൂത്രത്തിന്റെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം.

മൂത്രത്തിന് അതിന്റേതായ അസുഖകരമായ ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം ചില രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. മൂത്രത്തിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞതുമൂലം ആകാം. പ്രത്യേകിച്ച് അമോണിയയുടെ ഗന്ധം മൂത്രത്തിന് നിറവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനുകളാണ് മൂത്ര ദുർഗന്ധത്തിന് ഒരു കാരണം.

ഇതാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പുകച്ചിലും വയറുവേദനയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടും. ഷുഗർ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂത്രത്തിനെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകാം. ലിവർ പ്രശ്നങ്ങളും മൂത്ര ദുർഗന്ധത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഇത്. ഇതോടൊപ്പം വയറുവേദന ക്ഷീണം ഭാരം കുറയുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയുണ്ടാകാം. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി സവോള മദ്യം കാപ്പി ചൂര മത്സ്യം തുടങ്ങിയവ കഴിച്ച ദിവസങ്ങളിലും മൂത്രത്തിനെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്.

സ്ത്രീകൾ വജീന ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ വജീന ഡൗവിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ശക്തിയായി സ്പ്രേ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും. ഈ ഭാഗത്തെ പിഎച്ച് മൂല്യം വ്യത്യാസപ്പെടും ഇതും മൂത്ര ദുർഗന്ധത്തിന് ഒരു കാരണമാണ്. സ്ത്രീകളിൽ സമയത്ത് മൂത്രത്തിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലവും മൂത്ര ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇതു മൂത്രത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.