വയൽചുള്ളി എന്ന ഔഷധ ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ.

വയൽ തടങ്ങളിലും തോട്ടുവക്കലും എല്ലാം സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏക വർഷ സസ്യമാണ് വയൽചുള്ളി നീർച്ചുള്ളി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിറയെ മുള്ളുകൾ ഉള്ള ഈ ചെടിയുടെ പൂക്കൾ നീല നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്നര മീറ്റർ വരെ തുടർച്ചയായി ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത്. കരച്ചുള്ളി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്.

ഇത് പണ്ടുകാലമുട പൂർവികർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം. മൂത്ത തടസ്സം വന്നാൽ വയൽ ചുള്ളിയും ഞെരിഞ്ഞ 30 ഗ്രാം വീതംഎടുത്തു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 400 മില്ലിയായി പറ്റിച്ച് 100 മില്ലി വീതം എടുത്ത് അതിൽ മൂന്നു വിരൽ കൂട്ടി ഒരു നുള്ള് ഗ്രാമ്പൂക്കാരൻ പൊരിച്ചതും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മൂത്രം പോകും മൂത്ര തടസ്സത്തിന് ഇതിൽപരം മറ്റൊരു മരുന്ന് വേറെ ലഭിക്കാനില്ല.

വയൽസിലേറെ ഇലയും ഇളം തണ്ടും കാടിയിൽ അരച്ച് ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് കുഴച്ച് നീരുള്ള ഭാഗത്ത് തേച്ചാൽ നീരിനെ ശമനം ഉണ്ടാകും. കാൽമുട്ടിന് കീഴെ ഇരട്ട വാദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നീരിനെ പ്രത്യേകിച്ച് തുടർച്ചയെ ഏഴു ദിവസം തേച്ചാൽ നീതിപൂർണമായും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും 10 ഗ്രാം വയൽചുള്ളി സമൂഹമെടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നിത്യവും കുടിച്ചാൽ രക്തശുദ്ധി ഉണ്ടാകും.

തുടർച്ചയായി കുടിക്കുന്നതിലൂടെ വൃക്ക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ഇത് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. പുരുഷ വന്യതയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ മരുന്നാണ് ഇത്. വയൽ ചുള്ളിയും സമൂലം ഉണക്കി പൊടിച്ച ഒരു സ്പൂൺ പൊടി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇട്ടുവെച്ച് പിറ്റേദിവസം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പോകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.