ഇത്ര കടുത്ത ഗ്യാസ് മാറുന്നതിനും ഇതൊരു അല്പം മതി..

ഈ ഇലയുടെ ഞെട്ട് മതി ഏത് കടുത്ത ഗ്യാസും നിമിഷത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഗ്യാസ്ട്രബിലിനെ പരിഹാരമായി ധാരാളം വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനം നൽകുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരുത്തുകയുമില്ല. ഇവ പലതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ട് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജീരകവും പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ടും.

ആണ് ഈ പ്രത്യേക കൂട്ടിനായി വേണ്ടത് ഇവ രണ്ടും ചേർത്താൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ പാനീയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീരകം ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നം മുതൽ ശരീരത്തിലെ തടിയും വയറും കുറയ്ക്കാൻ വരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത്. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണിത് ഗാസിന് പുറമേ വയറിളക്കം ഛർദി മനം പുരട്ടിൽ തുടങ്ങിയ വയർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ജീരകത്തിലെ ഓയിൽ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു. ജീരകത്തിനൊപ്പം പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ടും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പഴുത്ത് പ്ലാവില ഞെട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇലയുടെ കീഴടത്തായി ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള ഞട്ടോടു കൂടി ഇല ഓടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രത്യേക കൂട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. പഴുത്ത് പ്ലാവിലയുടെ തണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ തണ്ട് വേണം.

ഇതിൽ കണ്ടു മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ചതക്കുക. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും എടുക്കുക ഇവ രണ്ടും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇത് ദിവസവും വെറും വയറ്റിലും പിന്നെ പലതവണയായും ദിവസം മുഴുവനും കുടിക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.