ചെറുകടച്ച അഥവാ കുഞ്ഞൻ കൈതച്ചക്കയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

അലങ്കാരത്തിന് മറ്റുമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുകടച്ച. ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേബി പൈനാപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. കുഞ്ഞൻ കൈതച്ചക്ക എന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലരും ഇത് അലങ്കാരം സത്യമായി വളർത്തുകയും ഇതിന്റെ കായ പറിച്ചയെ വലിച്ചെറിയുന്നുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒത്തിരി ഔഷധഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്നത് ഇത് കിഡ്നി സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ നീര് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ്. കൈതച്ചക്കയും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ദഹനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൈതച്ചക്ക. കിഡ്നി ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോണ് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷ വസ്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ചെറുകടച്ച നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുള്ളൊന്നും.

കളയാതെജ്യൂസാക്കി അടിച്ചു വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.മൂത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന കാര്യവും വളരെയധികം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതായത് മൂത്തുകഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്തത് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ചെടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.പറിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ മുള്ളുകൾ വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുള്ള് കയ്യിൽ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.