എരുമനാക്ക് അഥവാ കാട്ടത്തി എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നനവാർന്ന മലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണ് എരുമനാക്ക് അഥവാ പാറോത്ത്. കാട്ടത്തി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കല്ല് അടരുകളിലും കിണറിൻ പടവുകളിലും ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി തഴച്ചു വളരുന്ന ഒന്നാണ്. കൊള്ളയായ ശാഖകളോട് കൂടിയ ഈ മരത്തിൽ നിറയെ ചെറിയ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റും പക്ഷികളും ഇത് ഭാഗമാവുമ്പോൾ യക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പശുക്കൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഇലയാണ്.

വിമരത്തിൽ ചെറിയ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മുഴുവനായി ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ തൊലിയും ഇലയും കായും എല്ലാം ഔഷധപ്രയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചർമ്മരോഗം പാടുരോഗം ചുട്ടുനീറ്റൽ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രഥം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും.

വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരൊറ്റമൂല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഒറ്റമൂലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ദഹന വർദ്ധന ഹിന്ദുവിനെ സഹായിക്കുന്ന പല കഷായങ്ങളും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈവകയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ദഹനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും.

ശരീരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.രക്തശുദ്ധി വരുന്നതിനും ശരീരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ ചൂട് ഇല്ലാതാക്കി ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ്.സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ അധികം ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള സത്യമാണിത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.