ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അലർജിയെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം..

ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അലർജി ഉള്ളവരാണ് എന്നാൽ അലർജി ഉണ്ടെന്നറിയുന്നവർ വളരെയധികം ചുരുക്കം ആയിരിക്കും. മിക്കവർക്കും അലർജി ഉള്ള കാര്യം അറിയാതെ പോകുന്നു.നമ്മുടെ ശരീരം ഭാഗ്യമായ പ്രേരക ഘടകങ്ങളുടെ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത്. 20 മുതൽ ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകളിൽ അലർജി കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ ആൻഡ് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റി ബോഡിലുമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്.

പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പൊടി പൂമ്പൊടി പൂപ്പൽ ചെറു പ്രാണികളെ എന്നിവ സാധാരണ കാണുന്ന ആന്റിജനുകളാണ്. ഒത്തിരി അലർജികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ചില മരുന്നുകളോടുള്ള അലർജിയും നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള അലർജികളുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് അലർജിക്ക് പ്രധാന കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും സാധാരണയായി നിരുഭദ്രവകാരികളായ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ആക്രമണ കാര്യങ്ങൾ.

ആയി കണ്ട് അവയ്ക്കെതിരെ ശരീരം അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് അവസ്ഥയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന അലർജികളാണ് തുടർച്ചയായി തുമ്മൽ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഉള്ള ചൊറിച്ചിൽ ചുമ്മാ വലിവ് തൊലിപ്പുറത്ത് ദീർഘനേരം ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയെല്ലാം അലർജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളായി കാണിക്കാവുന്നതാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന.

വസ്തുക്കളെ പൊതുവേ അലർജിനുകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് അലർജിനുകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ തൊലിപ്പുറത്ത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള അലർജിയും ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി മാത്രമല്ല വിഷം അലർജി എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.