പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് കാൻസർ വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ.

ഇന്ന്നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ആണ് നാം ദിനംപ്രതി വായിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പല മെസ്സേജുകളും വളരെയധികം തെറ്റായതും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായതും ഉള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കാൻസർ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്നും മെസ്സേജ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇത് എല്ലാവരും എത്തിക്കും എന്ന പേരിലാണ് ഇത് കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത്. മെസ്സേജുകളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് പഞ്ചസാര മാറ്റിനിർത്തൂ പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ പടരില്ല തനിയെ നശിക്കും എന്ന്. ഇത് തീർത്തും ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിനു ശേഷം ഡോക്ടർസ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ആവശ്യമാണ്.

എന്നാൽ പഞ്ചസാര പൂർണമായും മാറ്റിനിർത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാൻസർ വരില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാൽ കൂടുതലായി റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ കഴിക്കുന്നത് കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതെ പഞ്ചസാര മാറ്റിനിർത്തതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കില്ല.

രണ്ടാമത്തെ തെറ്റായ പ്രചരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോതെറാപ്പി വേണ്ട അതിനുപകരം രാവിലെ ചെറുചൂടുള്ള ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് തീർത്തും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്തെറാപ്പിയുടെ കഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിമതെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ കീമോതെറാപ്പിക്ക് പകരം വേറെ ഒറ്റ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇതുവരെ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.