ശരീരത്തിലെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾക്ക് ഇനി വിട പറയാം.

സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന് ഇന്ന് എല്ലാവരെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിലും പ്രസവത്തിന് ശേഷം പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൈറൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളിലും ഭാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നല്ല ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനേ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ശരീരം താരം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിന്റെ പുറംപാളി കൂടുതലായി അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ജർമ്മത്തിന്റെ ഇലാസ്റ്റികത കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും വയറ് തുടകൾ സ്ഥാനം.

മേൽകൈകൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് മാർക്കുകൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ആയിട്ടുള്ളത്. ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഷിയാ ബട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിയോക്സിഡന്റുകൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രിയപ്പെട്ട അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സ്വഭാവവും സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ചർമ്മത്തിന് തലശ്ശേരി വരുന്നതിനും പുതിയ ചരമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്റ്റിഗത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകളും മികച്ച രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഷിയാ ബട്ടർ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.