നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരുവേരൻ എന്ന ചെടിയുടെ ഞെട്ടിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും റോഡുകളിലും എല്ലാം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഒരു വേദൻ എന്ന ചെടി ഇത് നിരവധി പേരുകളിൽ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു എന്ന പേരിനു പുറമേ പെരിങ്ങലം വട്ടൂ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരമായി പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാണ്.

ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ആയുർവേദത്തിലും സിദ്ധ ഔഷധത്തിലും ഇതിനെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു തലവേദന രോഗങ്ങൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഇലകൾക്കും വേരുകൾക്കും ആണ് കൂടുതൽ ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഒരു വേദനയുള്ള കെമിക്കലുകളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

പഴയ തലമുറയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായി ഒരു പേരൻ പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുളിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഉത്തമമായ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മികച്ച പരിഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പെരിങ്ങലത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും.

ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷായം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധിയായി പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഗർഭാശയം ഉള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പെരിങ്ങത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ലഉദരത്തിൽ വച്ച് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തു കളയുന്ന പെരിങ്ങക്കമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.