വെള്ളരിക്ക് ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

വളരെയധികം ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് എരിക്ക്. പ്രധാനമായും ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വെള്ളരിക്കയും ചുവന്ന എരുക്ക്. കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതും ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വെള്ളരിക്കാണ്. വെള്ളം നിറത്തിലും ഒപ്പം നീല കലർന്ന വെള്ള ഇരിക്ക് ആണ് ഇത്. പൊതുവേ എരുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളരിക്കാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വേറെ ഇല്ലാ തൊലി പൂവേ എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഹലോ സുഖങ്ങൾക്കും നിർമിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ എരിക്ക് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പൊക്കിളിന്റെ താഴെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് എരിക്ക് പ്രധാനമായും ഫലപ്രദമായി വരുന്നതായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിയർപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധമായും എരുക്കിനെ പറയപ്പെടുന്നു. വിവിധ പുരോദന ചികിത്സാരീതികളിലും എരിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 72 ഓളം ആയുർവേദ ഗുണങ്ങളാണ് എരിവ് ഉള്ളത്.

ഒന്നാമതായി ഉപ്പച്ചി വേദനയാണ് പഴുത്ത എരിക്ക് ഇല മൂന്നെണ്ണം നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി അതിന്മേൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. രണ്ടാമതായി കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെവിവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ പഴുത്ത എരുക്ക് ഇല വാട്ടികുട്ടികളുടെ ചെവിയിൽ ഇറ്റിച്ചു നൽകുന്നതിലൂടെ ചെവിവേദന ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. മൂന്നാമതായി വാദ രോഗങ്ങളാണ് എരിക്കില്ല തളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ ആവി പിടിക്കുകയോ.

ചെയ്യുന്നത് വാതരോഗങ്ങൾക്ക് ശമിപ്പിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. എരിക്കില്ല നുറുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കിഴി പിടിക്കുന്നത് നടുവേദന മാറുന്നതിനെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പഴുത്ത എരിക്കിന്റെ തണ്ട് ചെറുവിരൽ വട്ടത്തിൽ നാലഞ്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തു അഗ്രം ചതച്ചയെ ബ്രഷ് പോലെ പല്ലുതേയ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പല്ലുവേദനയ്ക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.