ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കും..

അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള ആന്തരിക അവയവമാണ് വൃക്കകൾ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 60% നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃദ്ധരോഗങ്ങൾ എന്നത് വളരെയധികം സങ്കീർണ്ണതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും.പ്രധാനമായി നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളിൽ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അധികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും.

അതുപോലെതന്നെ അധികമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെവൃക്കകൾ തന്നെയാണ്.ഇതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിപിമെയിന്റയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നതും പോകുന്നതിനെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നി ആണ്. അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി അത് എല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കിഡ്നി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നി തന്നെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും.

മാത്രമല്ല പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം. തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും നമ്മുടെ കിഡ്നി തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തി മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന് അംശം കാണലും മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണമല്ലാത്ത വിധം മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കാണുന്ന കുറവും കൂടുതലും ഇവയെല്ലാം വൃക്ക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

മൂത്രമെടുക്കിടയ്ക്ക് ഒളിക്കാൻ തോന്നുക മൂത്രമൊഴിക്കാതിരുന്നാൽ ശരീരത്തിലെ പിൻവശം എടുപ്പിലും നട്ടെല്ലിലെ ഇരുവശത്തുമായി ഉണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ വേദനം മൂത്രമൊഴിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ എന്നിവ വൃക്ക രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നവയാണ്. മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും കിഡ്നി രോഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.