നിത്തിക്കല്യാണി ശവക്കോട്ടപച്ച ഈ ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നിത്യകല്യാണി. നിത്യകല്യാണി ഉഷമലരി ശവക്കോട്ട പച്ച ശവനാറി പാണ്ടി റോസാ ചുടുകാട്ടുമുല്ല എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പൂച്ചെടിയും ഒപ്പം ഒരു ഔഷധസസ്യം കൂടിയാണിത്. പുരാതനകാലത്ത് ഇത് കാര്യമായി തന്നെ ഔഷധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പുരാതനകാലത്ത് ഇത് വിഷമായും ലഹരി മരുന്നായും ഇതിന്റെ സത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ ചെടിയിൽ അല്പം വിശ്രമിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ.

വിഷംശം കളഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്തകാലത്താണ് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഇതിൽ ഒത്തിരി രാസകടങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാസ ഘടകം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പേരിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ആൽക്കലോടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. രക്തസമ്മർദ്ദവും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഇടിച്ചു പിരിഞ്ഞു നീര് കുടിക്കുന്നത് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനേ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ചെടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറിളക്കം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന്വേഗം ആയിരിക്കണം.

പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രഭാതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. അതുപോലെതന്നെ കടന്നല് കുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീര് വേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് ഉത്തമമാണ്. നേത്രരോഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളുടെ ശ്വേത താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് സാധിക്കും എന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.