കൊളസ്ട്രോൾ മാറാൻ നാടൻ ഒറ്റമൂലി..

ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലം ഇന്ന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിനംപ്രതി അസുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്. പ്രധാനമായ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും രണ്ടാമത്തെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത്.

പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നതും ആണ്. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന അവസ്ഥകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ അധികരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് രക്തധമനികളിൽ തടസ്സമായി രൂപപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തെ തടയുന്നു ഇതുവഴിയാഘാതം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതൽ അനുയോജ്യം കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കിയ ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില എന്നത്. കറിവേപ്പില കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു കറിവേപ്പില ഇട്ടിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കറിവേപ്പില തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കറിവേപ്പില വേണം.

തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന കറിവേപ്പിലകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇവരെത്തും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പു പുറം തള്ളുന്നു വെറും വയറ്റിൽ കറിവേപ്പില കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രദമായ ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.