കരിയിലാഞ്ചി ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

മലയാളത്തിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അരിക്കണ്ടി കരിയിലാഞ്ചി കരിയിലാഞ്ചി കരിലാന്തി കാട്ടുപ്പാവ് എന്തെങ്കിലും നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആർദ്ര ഇല പൊഴിയും മരങ്ങളിൽ ഇത് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിറ്റാമിനുകളും ആൽക്കലായ്ഡുകൾ ഫ്ലവനോടുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാൽസ്യം ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം സിങ്ക് എന്നിവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇലയും പേരും ഔഷധ യോഗ്യങ്ങളാണ് പല്ലുവേദന അധിസാരം പൊള്ളൽ നീർക്കെട്ട് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അവസരം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഔഷധങ്ങളുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദിവാസി ഗോത്ര ചികിത്സയിൽകിഴങ്ങ് ഔഷധ ചികിത്സയ്ക്കായി വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.കരിയിലാഞ്ചിയുടെ പേര് ഇഞ്ചിമഞ്ഞ് എന്നിവ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നല്ലെണ്ണ മേൽപ്പൊടി ചേർത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന പോലെയുള്ളവ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ്.

രണ്ടാമത് കരിയിലാഞ്ചിയുടെ പേര് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തിളപ്പിച്ച നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുകയും ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ തലവേദന മാറുന്നതിനെ വളരെയധികം നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. മൂന്ന് കരിയിലാഞ്ചിയുടെ ദൃഢമായി കിഴങ്ങ് അതായത് മൂത്ത കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾ കൂടെ അരച്ച് നല്ലെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിളക്കം ശമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പൊട്ടാത്ത വേദന കൂടിയ പരിക്കുകൾക്ക് മുകളിലെ കരിയാൻ ജില്ല അരച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സസ്യത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല മുള്ളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ പഴുക്കുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.