സുന്ദരമായ പല്ലുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്..

സുന്ദരമായി ചിരിക്കാൻ സുന്ദരമായ പല്ലുകൾ. വെല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ലളിതമായ ചിലവഴികൾ. ഇടാം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സുന്ദരമായ പല്ലുകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ആകർഷകമായി ചിരിക്കാൻ ആകും. നല്ല പല്ലുകൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണം എന്നിരിക്കെ അത്തരം പല്ലുകൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാണുള്ളത്. എന്നാൽ പല്ലിന്റെ ഭംഗി മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വില്ലനാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക്.

ബാക്ടീരിയയും ഭക്ഷണങ്ങളും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നേർത്ത ആവരണമാണ് ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്ക് നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നു കട്ടപിടിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പല്ലിലെ ബ്ലാക്ക് പല്ലുകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് കട്ടപിടിച്ച് കാൽക്കുലസായി മാറുകയും പിന്നീട് പല്ലിനും മോണയ്ക്കും ദോഷകരമാകുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കലവറയാൻ മാറുന്നു.

ചെറിയ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ബ്രഷിന്റെ നാരുള്ള ഭാഗം തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 45 ഡിഗ്രി ചെരുവിൽ പിടിച്ചു വേണം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ. അണപ്പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുന്നറിയിപ്പല്ലുകളുടെ അകമശം വൃത്തിയാക്കാൻ ബ്രഷ് ഏതാണ്ട് കുത്തനെ പിടിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക.

നാക്കും അണ്ണാക്കും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. പ്രായമായതിനുശേഷമല്ല പാൽപല്ലുകൾ വരുന്ന കാലം മുതൽ ധന സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളിൽ ബ്ലാക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടാൻ കാരണമാകും. പല്ലിനെ കാക്ക ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ലളിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നനഞ്ഞ ബ്രസീലിലേക്ക് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി വായ കഴുകുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.