ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി രോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു..

ലോകത്തിൽവൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 100 പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ 13 പേർക്കും അവർ അറിയാതെ തന്നെ വൃക്ഷരോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നത്.രോഗങ്ങൾ വരുകയാണെങ്കിൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് അതായത് വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നത് വളരെയധികംസുനിശ്ചിതമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.വൃക്കകൾ എന്നുപറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ്.

ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവൻ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആന്തരിക പരിഗത സ്ഥിതി എപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വൃക്കകളാണ്. നാമറിയാതെ 24 മണിക്കൂറും ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം രക്തം ശുദ്ധിചെയ്ത്ചരിത്രത്തിൽ നല്ലതാക്കി തീർക്കുന്ന ഘടകമാണിത്.കൂടാതെ രക്തത്തിലെ ജലാംശത്തിന് ഇളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വൃക്കകളാണ്.തണുത്ത വെള്ളംനമുക്ക് നീലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂത്രമായിപോകുന്നു.

കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ അപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് മെറ്റബോളിസത്തിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ ആസിഡുകൾ അമ്പലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായതൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്നത് കിഡ്നികളാണ്. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഫോസ്ഫറസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഈ വൃക്കകളാണ്.

രക്തസമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കിഡ്നിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്. മാത്രമല്ല രക്തത്തിലെ ചുവന്നിരത്ത അണുക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശരിയായ രക്തം വേറൊരു ഹോർമോൺ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഈ വൃക്കകൾക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കും കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സംശയവും വേണ്ട. വളരെയധികം നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..