തൊട്ടാർവാടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ….

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് തൊട്ടാവാടി.ഇലകൾ സ്പർശനത്തിന് നേരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഭിത്തിക്ക് കനം കുറഞ്ഞ കോശങ്ങളിലെ ജലം തണ്ടിലേക്ക് വരികയും അതിന്റെ ഫലമായി കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ഉറപ്പു പോയി ചുരുളുകയും ചെയ്യും. ഏതു വസ്തു തൊട്ടാലും ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്നതായിരിക്കും പ്രാണികൾ കയറിയാലും ഈ ഇലകൾ ഇത്തരത്തിൽ ചുരുളുന്നതായിരിക്കും . എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെയധികം ഔഷധ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് .

അലർജി മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തൊട്ടാർവാടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഭാഗ്യവതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഒരു ഔഷധസസ്യം കൂടിയാണിത്. ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം ശ്വാസവൈശമ്യം വരണങ്ങൾ എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും കഫം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു . തൊട്ടാർവാടിയുടെ നീര് വളരെയധികം കൈപ്പുള്ളതാണ് യൂനാനിയിലെ രക്തശുദ്ധിക്കേ ജോണ്ടിസ് എന്നിവക്കെല്ലാം ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നിവ മാറുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. തൊട്ടാർവാടിയുടെ നീര് ഒരു ഔൺസ് കരിക്കം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസം ഒരു നേരം വീതം രണ്ടുദിവസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ശമനം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരാഴ്ച കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നാഡി ബലക്ഷയം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തൊട്ടാൽപാടി സമൂലം പറിച്ചെടുത്ത് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് നെല്ലുകുത്തിയ അരിക്കൊപ്പം കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

മൂന്നാമതായി തൊട്ടാർവാടി അരച്ചിടുന്നതിലൂടെ മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതായിരിക്കും. പ്രമേഹ രോഗത്തിന് നല്ലൊരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. തൊട്ടാർവാടിയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത നീര് ഒരു ഔൺസ് വീതം നിത്യം രാവിലെ മുടങ്ങാതെ കഴിച്ചാൽ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.