മുളപ്പിച്ച പയർ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ..

രാവിലത്തെ വ്യായാമത്തിനുശേഷം മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു രഹസ്യമുണ്ട്. ശരീരകോഷണത്തിനുള്ള വിറ്റാമിനുകളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി അതിലൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓജസിനും കഫബങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിനും രക്തവർത്തനത്തിനും ഈ ധാന്യം അത്യുത്തവുമാണ്. നേത്രരോഗികൾക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്കും നല്ലതെങ്കിലും വാദ രോഗികൾക്ക് ഹിതം അല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഫാസിയോളസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപയർ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

ദുഷിച്ച മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിയാക്കാൻ 25 മില്ലി ചെറുപയർ സൂപ്പ് ദിവസവും മൂന്നുനേരം കഴിച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ ഇതിന്റെ പൊടി താളിയായി ഉപയോഗിച്ചു കുളിക്കുന്നത് താരൻ മാറുന്നതിനും ശരീരകാന്തിക്കും ഗുണപ്രദമാണ്. ശിശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്ര തടസ്സത്തിന് ചെറുപയർ ചെമ്പരത്തി പേരെ എന്നിവ ചേർത്ത ഔഷധം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു ചെറുപയറും സമം ഉണക്കലരിയും കഞ്ഞി വെച്ച് പശുവിനെയും ചേർത്ത് കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് നാഡിപിഐ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ചികിത്സയാണ്.

ശരീരപുഷ്ടിയും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുമെങ്കിലും തടിച്ചവർ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി തേങ്ങയും അല്പം മധുരവും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഹികൾക്ക് ഫലം ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടുവരുന്നു. പനിപ്പിച്ച് ശരീരത്താപം ക്രമീകരിച്ച് പിത്ത അമള രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കുന്നതിലും ഇതിന്റെ വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഗുണകരമാകുന്നു.

മുലപ്പാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു വിളർച്ച തളർച്ച തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണിത്. ചെറുപയർ പത്തുമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തു വയ്ക്കുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 10 മണിക്കൂറിനു ശേഷം എടുത്ത് നനഞ്ഞ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.