എത്ര കടുത്ത വായനാറ്റവും ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ..

വായനാറ്റത്തിന് വായ് തുറക്കും മുമ്പ് പരിഹാരം. വായനാറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കൃത്യമായി ചികിത്സ തേടിയിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. വായ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം വായും പല്ലും വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് മടികൂടാതെ ചെയ്യണം.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനാറ്റത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർക്കും പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പൊടി കൈകളിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഉള്ള പരിഹാരം വയമ്പ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് ചന്ദനം രാമച്ചം പേരും ജീരകം എന്നിവ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് വായ് നന്നായി കഴുകുക, ഇത് വായനാറ്റം മാറ്റിത്തരും.

പച്ചമല്ലി പച്ചമഞ്ഞ വായിലിട്ട് ചവിക്കുന്നതും വായ്നാറ്റം മാറ്റിത്തരും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. പഴുത്ത മാവില പഴുത്ത മാവില കൊണ്ട് വയനാറ്റത്തെ നമുക്ക് തുരത്തി ഓടിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുന്നത് വയനാറ്റത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മാവിൽ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത് പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറകളും വായനാറ്റവും ഇല്ലാതാക്കി പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

ഉമിക്കരിയുടെ കൂടെ കുരുമുളകുപൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പല്ല് തേക്കുക. ഇത് വയനാട്ടത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ചെറുനാരങ്ങയുടെ പോലെ ചെറുനാരങ്ങാ തോല് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ഉപ്പും അല്പം നല്ലെണ്ണയും ചേർത്ത് പല്ല് തേക്കുന്നതും വായ്നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.