മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

നല്ല കട്ടിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ ആരും തന്നെയില്ല. നല്ല മുടി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ഒത്തിരി പണം ചെലവേഴ്സിറ്റി ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറവല്ല എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് എപ്പോഴും.

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പണ്ടുകാലമുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളായ ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്.

മുടിക്ക് ഏറ്റവും തിളക്കം നൽകുന്നതും മികച്ച ചേരുവുകളിൽ ഒന്നാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ. പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിദത്തമാണ് ഒപ്പം ശിവ ചർമ്മത്തിലെ രക്തചങ്ക്ക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിയാസിന് ഫോള്ള തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളിൽവിറ്റാമിനുകൾ ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതു മുടിയുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഈ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വിറ്റാമിൻ ബി 12 സിങ്ക് തുടങ്ങിയ പോഷണങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തലയോട്ടിയുടെ രക്തചക്രമണം വെച്ച് വൃത്തിയും മുടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കുകയും മുടിക്ക് വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.