സാമ്പാർ ചീരയുടെ ഗുണങ്ങൾ..

പരിപ്പു ചീര,വാട്ടർ ലീഫ്,സാമ്പാർ ചീര,പപ്പട ചീര,പാഞ്ചാലി ചീര എന്നൊക്കെ പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. തുമ്പി ചീര എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് വാട്ടർ ലീഫ് എന്നുംആണ്. സിലോൺ സ്പീച്ചഎന്നത് മലയാളികരിച്ചാണ് ഒളിമ്പിച്ചീര എന്ന പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല നാട്ടിലും പല പേരുകളിലാണ് ഈ ചീര അറിയപ്പെടുന്നത്. വെണ്ടയില്ലാത്ത സാമ്പാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ആവില്ല എപ്പോഴും വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു.

പകരം ഈ സാമ്പാർ ചീര ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അതേ രുചിയും അതേ കൊഴുപ്പും നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ലഭിക്കും. പലർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ചീരയുടെ പേര് തന്നെ സാമ്പാർ ചീര എന്നാണ് സാമ്പാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ചേരക്ക് സാമ്പാർ ചീര എന്ന പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വെണ്ടയ്ക്കക്ക് ഏറെ മുന്നിലാണ് ഈ കൊളുമ്പി ചീര.

ചീരയുടെ പോഷകമൂല്യവും വെണ്ടക്കയുടെ പോഷമൂലി ഒത്തു നോക്കിയാൽ വെണ്ടയ്ക്കയെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിലാണ് സാമ്പാർ ഇരയുടെ സ്ഥാനം. നമ്മുടെ സാമ്പാറിനും കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് പരിപ്പിച്ചിരാ അഥവാ നമ്മുടെ സാമ്പാർ. തക്കാളിയും പരിപ്പു ചീരയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസ് കാമറൂൺ കാരുടെ തീൻമേശയിൽ ഒരു പ്രധാന വിഭവം തന്നെയാണ്.

അമേരിക്കക്കാരുടെ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്നതും അവർ താലിനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പരിപ്പ് ചീര കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പറമ്പിൽ വളരുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ ഈ ചീര ഒരു കൃഷിയായി തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറികളിൽ ഇവ മാറിമാറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.