ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക…

ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ശീലത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും തകർന്നു പോകുകയും ചെയ്യാറില്ലേ. വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഏത് രോഗമായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും അത് ഭേദമാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രക്രിയകൾ തടസ്സപ്പെടും. അപ്പോൾ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ അവസ്ഥയോ നമുക്കത് ഊഹിക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ.

ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ പൂരിഭാഗവും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന പദവുമായി ഏറെ പരിചിതമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ജീവിതശൈലി രോഗം ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് സാധാരണയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് നാം പറയും. ഇത് ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയാണ്.

ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പൊണ്ണത്തടി മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ. മരുന്നുകളോടൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പതിവായ വ്യായാമം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില അനാരോഗികമായ ശീലങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എല്ലാം കൊഴുപ്പും. അനാരോഗ്യകരമായി കരുതുന്നു ഇവ ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും.

കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ആരോഗ്യകരമായ ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും വേണമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എല്ലാ കൊഴുപ്പും അനാരോഗികരമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പിശായയിലും ബർഗറിലും ഉള്ള കൊഴുപ്പ് അനാരോഹിതരാ ആണെങ്കിലും അവക്കോഡോ നെയ്യ് തേങ്ങ എന്നിവയിലെ കൊഴുപ്പ് ആരോഗ്യകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.