കുട്ടികളിൽ വിളർച്ചയും ഉറക്കക്കുറവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിരശല്യം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം…

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും വിറയ്ക്കടിയുടെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ വളരെയധികം ചുരുക്കം ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതിനും മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും ഇവ വളരെയധികം കാരണമായിത്തീടുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിളർച്ച പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം കാരണമാകുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന വിരാ രക്തം ഊറ്റി കുടിച്ചും പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തും കുട്ടികൾക്ക് വിളർച്ചയും വയറുവേദനയും അടക്കമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

കാരണമാകുന്ന പലപ്പോഴും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് വിരകൾ കുട്ടികളുടെ നഖത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. വൃദ്ധീനമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് കൈ നല്ലതുപോലെ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വിരകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഇത് കുട്ടികളിൽ ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് വിളർച്ച പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു.

വിരകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് കുട്ടികളിൽ അലർജിയും കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും രാത്രികാലങ്ങളിൽ മലദ്വാരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിലും പല കുട്ടികളെയും അലറ്റാറുണ്ട്. വിരശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ബാലൻസും വിരശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മെഡിസിൻസ് വാങ്ങി നൽകുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിരശല്യം അഥവാ കൃമികടി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്.

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വെളുത്തുള്ളി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. വെളുത്തുള്ളി വിരശല്യത്തിനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിര ശല്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.