അകാലനര തടയുന്നതിന് കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി..

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ 50,60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു മുടി നരയ്ക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിറച്ച് മുടി കാണപ്പെടുക എന്നത് വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. 30 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും തലമുടി നരയ്ക്കുക എന്നത് ഏതൊരാളിനെയും മനസ്സിനെയും വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മുടി നരയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ മുൻപ് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്തെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

പോഷകാഹാരം കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലമുടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടങ്ങിയ ഉൽപ്പനകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവേലം മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. മുടിക്ക്നിറം നൽകുന്ന പിഗ്മെന്റുകളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മുടി നരക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉൽപാദന കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇന്നത്തെ മാറിയ ജീവിതശലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്ക ആളുകളിലും 30 എത്തുമ്പോഴേക്കും മുടിക്കൂ നിറം നൽകുന്ന കോശങ്ങളുടെ ശേഷി ദുർബലമാകുന്നു അത് മുടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഹെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയിലെ നര ഒഴിവാക്കി മുടിയൻ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.