മുടിയുടെ അഴകും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നര ഒഴിവാക്കാനും..

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലേ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നവരാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റം പോലും നമ്മളിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക ദുഃഖങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്ന പ്രായമായവരെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ഇന്ന് ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും മുടി നരയ്ക്കുക എന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര ഇന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്ന.

ഇതുമൂലം ഒത്തിരി ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും അതുപോലെതന്നെ മാനസിക വിഷമം നേരിടുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും പോഷകാഹാരം കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം മുടി നരക്കുന്നതിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അതായത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കേസ് സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യവും നശിക്കുന്നതിന് കാരണം മാറ്റിയിടും എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര ഒഴിവാക്കാനും മുടിയിൽ നര വരാതിരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിലും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കരിഞ്ചീരകം എന്നത്. കരിംജീരകം എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുടിയിലെ നരയില്ലാതാക്കി.

മുടി നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് കരിംജീരകം എന്നത് കരിംജീരകം ഒരു പ്രകൃതിദത്തം പ്രവർത്തിക്കുകയും തലയ്ക്കുകയും മുടികൊഴിച്ചിലിനെ തടയുന്നതിനും മുടിയിലെ നര വരാതിരിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..