പല്ലിലെ കറകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം..

സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ കാരണം പലരും ഇത്തരം പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ പലരുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പുഞ്ചിരിയുടെ ആകർഷണീയതയും മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ കാരണമായിത്തീരുന്നു പലരുടെയും പല്ലുകളിലെ കറ കളയാൻ ഡോക്ടറെ മറ്റു മരുന്നുകളെയും ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലിലെ കറ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലുകളിലെ കറ ഇല്ലാതാക്കിയ പല്ലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ.

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പല്ലുകളിൽ കറാരൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്നിവയെല്ലാം പള്ളിയിൽ കറയും പോടുമുണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറയുംപോലും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയ.

പല്ലുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കം നൽകുന്നതിനും നൽകുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉപ്പ് നാരങ്ങാനീര് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർന്ന മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് അല്പംതക്കാളി നീരും ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് പല്ലുകളിലെ കറകളയുന്നതിന് പല്ലുകൾക്ക് നല്ല വെണ്ണ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.