ആകാശവല്ലി എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

ഭാഗികമായ ഒരു പരാഗ സസ്യമാണ് ആകാശവല്ലി. ആകാശവല്ലി ഒരു താളി വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട വള്ളിച്ചെടിയാണ്. ഇലകളില്ലാത്ത ഇവയുടെ തണ്ടിനെ ഇളം പച്ച നിറമാണ് മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു വളരുന്ന സസ്യമാണ് ഇത്. ഇതൊരു പാഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് പൊതുവേ അധികം പേരും ഈ ആകാശവല്ലി എന്ന ചെടിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ആകാശവല്ലി മൂഡില്ലാ താളി വേരില്ല താളി മോതിരവല്ലി അമരവല്ലി സ്വർണലത എരുമക്കുട്ടൻ സീതാർ മുടി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതിന്റെ കടഭാഗം കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൂടില്ലാത്ത എന്ന പേര് വരാൻ കാരണമായത്.തീവണ്ടി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വനം പോലും നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.ഇതിന്റെ ഔഷധ യോഗ്യമായ ഭാഗം വള്ളിയാണ് രക്തശുദ്ധി വേദന പിത്തരോഗം എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.വെള്ളപ്പാണ്ട് അഥവാ വെൺകുഷ്ടം എന്ന രോഗത്തിന് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറുന്നതിനെ നര വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തൈലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് ജടാനറകളെ ചെറുക്കുന്നതിനും ആമവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് നേത്രരോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരോഗതിക്കും ദഹനക്കുറവിനും കഫ ജന്യ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു അതിപൂർവ്വം വരുന്നതു തന്നെയാണ്. പിത്തം കഫം രോഗങ്ങൾവീരേ തുക്കു രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

കൃമി എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. മുടിവട്ടം കൊഴിയുന്നതിന് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതൊരു വിഷസസ്യമാണ്. ഇതാ മിതമായ അളവിൽ അകത്തു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥകൾ തകരാറിലാകുന്നതിന് കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.