വലിയ അത്തിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെയധികം സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് വലിയ അത്തി എന്നത്.മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ആന ചെവിയൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. 13 തരം അത്തികളുണ്ട് എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ
സാധാരണ കാണുന്നത് ചെറിയ അത്തി ശീമയത്തി കാട്ടത്തി,വലിയ്യത്തിഎന്നിങ്ങനെ നാലിനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നത്.വലിയ തീയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം.

ഇവയ്ക്ക് മറ്റ് അത്തികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇലകൾക്ക് വളരെ വലുപ്പമുള്ളതും അതുപോലെ ഫലങ്ങളും വളരെയധികം വലിപ്പമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ്ഇവയെ വലിയ അത്തി വിളിക്കുന്നത്.സസ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല ഇലയുടെയും ഫലത്തിന്റെയും വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്.ഇലയുടെ രൂപം ആനയുടെ ചെവി പോലെയാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആനചെവിയയെത്തി എന്ന് പറയുന്നത്.ഇതിന് ധാരാളം ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തൊലി കായിക എന്നിവയാണ് ഔഷധ യോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഗർഭം പ്രതിരോധം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത്തിപ്പഴം പഞ്ചസാര ചേർത്തു കഴിച്ചാൽ നവദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് മാത്രമല്ല ബലക്ഷയം മാറുന്നതിനും.

അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്.വിളർച്ച വയറിളക്കം സത്യാർത്ഥവും ആത്മാ ലൈംഗികശേഷി കുറവ് എന്നിവയ്ക്കും അത്തിപ്പഴം വളരെയധികം നല്ലതാണ്.അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കറ പാൽ പിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന രസം മാംസത്തെയും മൃദുവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.