നോനിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ…

കേരളത്തിലെ വളരെയധികം സുലഭമായ ഒന്നാണ് നോനി. ക്യാൻസറിന് ഇത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് പറയുകയും ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇതു നട്ടു പരിപാലിക്കുകയും എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതേ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത്. വിശപ്പിന്റെ ഫലം ഇന്ത്യൻ മൾബറിൽകാക്കപ്പഴം മഞ്ഞണാത്ത കടപ്ലാവ് ബീച്ച് മൾബറി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നോനി ഒരു മരുന്ന് അല്ല ജീവകോശങ്ങളുടെ ആഹാരം ആണ് നോനി.

ഇതിന്റെ ഉപയോഗം മൂല്യം വളരെയധികം വലുതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭ്യമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും നോനി വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. മരുന്നുകളുടെ ഗുണം കോശങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് നോനി പഴം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

രോഗശമരം ഉന്മേഷം കരുത്ത് എന്നിവ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകും.ആയുർവേദസിദ്ധ യൂനാനി മരുന്നുകളിൽ എല്ലാം ന്യൂനയുടെ ഫലം പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.ഈ ചെടിയുടെ ഇല, കായ, വേര്, തണ്ട്എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ്. നൂനിയിൽ ധാരാളമായി വിറ്റാമിൻ എ ബി സിക്സ് ബി ടു ബി 12 വിറ്റാമിൻ സി ഇ കാൽസ്യ ഫോസ്ഫറസ് മെഗ്നീഷ്യം സിംഗ് അയോൺ ഫോളിക് ആസിഡ് നിയാസിൻ കോപ്പർ മിനറൽസ് എന്നിവ.

ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 160 അധികംന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം അത്യുത്തമമായ ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..