നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ചെടി, അപൂർവമായാണ് കാണുന്നത്. ചെടിയെ അറിയുമോ

കാട്ടുഴുന്ന് എന്ന സസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ പറഞ്ഞത് കാട്ടുവാസി ഇടയിൽ പെട്ടതും വളരുന്നതുമായ ഒരു സസ്യമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലും മേഖല പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്തെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 900 ഉയരത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായി ചെടി poli ഉണ്ടാകുന്നത്. സമയമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ വളരെയധികം പ്രയാസകരമാണ്. പൊതു ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ്.

ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിലർ ഇത് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്.അതുപോലെതന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.ഇത് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഇതര പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ നല്ല കഴിവുണ്ട്.കാൽസ് മഗ്നീഷ്യൻപൊട്ടാസിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഔഷധത്തെ നോക്കാം.

കാട്ടുള്ളിയുടെ വള്ളി വേര് എന്നിവയും മൂന്നും സമൂഹമായി ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ജയ രോഗം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ആദരോഗങ്ങളെപ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നീര് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്.

ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. താദൃഷ്ടി ഞരമ്പ് ബലം ഉന്മേഷം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ് ഇത് ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.