ചർമ്മം കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഇത് കിടിലൻ എളുപ്പവഴികൾ..

ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് ആയുള്ള എളുപ്പവഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരാളുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും പ്രകടമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അയാളുടെ ത്വക്ക്. പ്രായമേറെന്തോറും ആ വ്യക്തിയുടെ തൊട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്വക്ക്നെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥ ഭക്ഷണരീതി ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇവയെല്ലാം ത്വക്ക്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഇലകളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധിയെ ത്വക്ക് നെ ആരോഗ്യകരമായും സൗന്ദര്യപരമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തക്കാളി നമ്മൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ് അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി. കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാത്ത തക്കാളി ത്വക്കിന് വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു ഫലമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് തൊക്കിനെ ആരോഗ്യമുള്ളതായി.

തീർക്കുകയും വരുന്ന പാടുകൾ നിറങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുകാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കൈകനിയാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ ത്വക്ക്നെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫലമാണിത്. വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവക്ക് ചേർന്ന ഒരു സമ്പുഷ്ട ആഹാരമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. അതുവഴി ത്വക്ക് തിളക്കമുള്ളതും ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ എ യിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റിന്റെ ധാരാളിത്തം ഉള്ളതിനാൽ.

ഇത് ത്വക്ക്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിലും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ചീര ഇത് ഒരു പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ ഇരുമ്പ് ഹരിതകം നാരുകൾ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ സി പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഒന്നാണ് ചീര. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.