വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാം.

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത് കാലിലെ വീണുക്കൾ അഥവാ ഞരമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ വീർത്തു തടിച്ചയെ കെട്ടിപ്പിടിഞ്ഞ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.വളരെയധികംആളുകളിൽ ഇന്നലത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇതൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പലപ്പോഴും.

ഒരു ആരോഗ്യവൃത്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആളുകളിൽ കാൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു എപ്പോഴും കഴപ്പ് കാലിലെ തൊലി കറുത്ത കട്ടിയായി വരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉണങ്ങാൻ താമസം നേരിടുക വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അവരിതായി ഉണങ്ങാത്ത സ്ഥിരം മുറിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നിവയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ.

ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എത്തുന്ന രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളാണ് തിരകൾ. ഇവയിലെ രക്തപ്രവാഹം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ തിരികെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ രക്തം പ്രവഹിക്കാൻ തിരകൾ ഇല്ല തലയിൽ നിന്നും രക്തം തിരികെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഹൃദയത്തിൽ എത്തും എന്നാണ്.

എന്നാൽ കൈകാലുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്തം തിരികെ എത്തുന്നത് മസിൽ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ മൂലം ആണ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അധികം സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.