കണ്ണുകളിലെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്..

കണ്ണിലെ കാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം കണ്ണിലെ ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കുകയോ മാറ്റം വരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതൽ വളരുന്നു. ഇത് ട്യൂമർ ആയി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ള കോശങ്ങൾ വളരെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ ഇന്റർ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്യാൻസർ എന്നു പറയുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്നും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സെക്കൻഡറി അയക്കാൻ എന്നും പറയുന്നു. കാഴ്ചയ്ക്ക് മൂടൽ അനുഭവപ്പെടുക.

ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷുകളോ സ്പോട്ടുകൾ ആകും നിങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ചെറിയ കറുത്ത സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസം കാണാം എന്നാൽ ഇവ എല്ലായിപ്പോഴും കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകണമെന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം.

ഇവൻ ക്യാൻസൽ മേലാനോമ ഇത് വളരെ സാധാരണയായി ട്ടുള്ള പ്രൈമറി കാൻസറാണ്. കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾ ട്യൂമറായി മാറുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കളർ ഉള്ള ഭാഗത്തെ ഐറിസ് എന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ സിലിയേറി എന്നും പറയുന്നു. കണ്ണിനു വേണ്ട രക്തം നൽകുന്നത്. ഈ കോശങ്ങളാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ച ക്യാൻസറായി മാറുന്നത്.

കുട്ടികളിലെ റെറ്റിനൊ ബ്ലാസ്റ്റോകുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസറാണ് അമേരിക്കയിൽ ഓരോ വർഷവും 200 മുതൽ 300 കുട്ടികളിൽ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇത് സാധാരണ അഞ്ചു വയസ്സിനു മുൻപാണ് കാണുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന കണ്ണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് തുടങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.