മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് എന്നാൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകണമെന്നതിനെ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വയലുകളും കണ്ടീഷണറുകളും ഷാമ്പു എന്നിവ.

ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളപോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്.

നല്ല കരുത്തും ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും തലമുടിയിലെ താരൻ ശല്യം അതുപോലെ തന്നെ തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരലോക എന്നിവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി തലമുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ വളരെയധികം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗമാണ് സവാള സവാള മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

സവാളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൾഫർ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സവാള ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.