മുഖക്കുരു മാറി മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതിനു സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനും..

പിംപിൾസ് ഉള്ളവർക്കും പിംപിൾസ് വന്ന പാടുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മുഖത്തെ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു ക്ലിയർ സ്കിൻ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പേരയില ആവശ്യം.അത് എടുക്കുന്ന.

സമയത്ത് അതിൻറെ തളിര് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കട്ടിയില്ലാത്ത ഇല ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് ആണിത്. ഇത് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. അരച്ചെടുത്ത അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജ്യൂസ് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Today, you are sharing a perfect tips for people with simples and to get rid of the spots that have come from the simples. The pimples on the face will be replaced. This face pack can be used to get a good clear skin. The name is needed to prepare this face pack. It has a tamarind at the time of taking it, i.e., there will be no thick leaf, that’s a little better. It’s a perfect face pack that can be used by daily. It’s about adding a little water to us, putting it in the mix and grinding it nicely. After grinding, we need to sift it to get only juice. Now add a tablespoon of seaweed to it. Those with dry skin should add a tablespoon of honey to it and mix well.

Because when you use seaweed, the skin becomes a little more dry, which is why the honey is told to use it. It’s also good to replace chickpea flour with wheat powder. We need to put a paste in a cotton with seaweed… Now we can apply it to our face. This cream should be applied only after that the face should be taken clean lying well before applying to the faiz. Then watch the video to find out.