ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, കർഫ്യു നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്, വിഭാഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. അതായത് കോഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി കണക്ക് ഏകദേശം 15.6 മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

നൂറു പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിലധികം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻറെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ രാത്രി കാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി 9 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 6 മണി വരെയാണ് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

It’s a very important thing you should know. What is being said is that the number of covid patients in the country is increasing daily and let’s first examine why the important decisions in Kerala have come up in the category. That means the code positivity figure now stands at about 15.6 to 3 percent. What you need to understand is that more than 15 people have covid when you look at a hundred people. At the same time, a night curfew has been declared in Kerala as part of this. The time when curfew is declared is from 9 pm to 6 am. At this time, the police and the concerned officials will monitor and check the unnecessary travel at this time.

At the same time, mass vaccination is scheduled for two days, Wednesday and Thursday. The two-day test, Wednesday and Thursday, is intended to involve more people. With that, we need to consider the situation in Kerala to re-inform the number of covid patients. If you look at a background outside Kerala, Delhi is an area where the number of extremely intensive patients is increasing daily. It is scheduled to close the World Don in a similar manner from 10 am in Delhi to 6 pm next Monday. Then watch the video to find out.