തലയിലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന താരനെ മുഴുവനായി ഇല്ലാതാക്കാൻ, മൂന്നുദിവസം ഇത് പുരട്ടിയാൽ മതി..

ഇത് മൂന്നു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു നോക്കൂ തലയിലെ പുറ്റുപോലെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന താരൻ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. താരൻ മാറുന്നതിനുള്ള ഈ സ്പ്രേ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ നാരങ്ങാനീര് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എന്നിവയാണ് ആവശ്യം. ടെലഗ്രാമിനെ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക.

അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു സ്പോട്ടിൽ ആക്കി തലയിലും തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് .ഇതൊരു അഞ്ചുദിവസത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Keep it close for three days and you can completely eliminate the dandruff that holds on like a putt on your head. Let’s see how this spray for dandruff is prepared. Apple cider vinegar lemon juice and a spray bottle are required to prepare it. Take a quarter glass of water and add half a lemon juice to it. Add a spoon of apple cider vinegar to it. Now it should be mixed well and taken. Now we can put it in a spot and last it on our heads, scalp and hair. It takes five days to get a good result. It’s great for how thickly the clinging dandruff goes.

It’s something we can prepare and use naturally. Using it will have no side effects. Similarly, it does not contain any chemicals. It’s very good. If we use it once a week after applying it regularly for five or three days, the dandruff in our heads will never come. Spray all sides of the hair with this spry bottle. Spray not only on the scalp but also to the tip of the hair. Then watch the video to find out.