ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലി മതി അതിനൊപ്പം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ മാറ്റം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടും.

നല്ല പട്ട് പോലെ തിളങ്ങാൻ ഒരല്ലി ഓറഞ്ച് കൂടെ ഇത് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്പാക്ക് ആണ് ഇത് .ഇത് ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫെയ്സ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമ്മുടെ skin glow ആയിരിക്കു.

അതുപോലെതന്നെ മുഖകാന്തിയും ചർമ്മത്തിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റങ്ങും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് യുവത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോയിങ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

The dry skin on the face will help in getting a good soft clear skin to increase facial magnetism. Let’s see how it should be prepared and used. For this, take two alli juices of orange to a bowl to a bowl. Add a teaspoon of sugar to it, mix well and rub it on our face. Or we can scrub our faces with a little sugar to the orange alli, just like using a scrub. If we’re doing orange juice, we can apply it nicely on our faces with a cotton cloth. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.