എത്ര പഴകിയ കറയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്..

രണ്ടുനേരം പല്ലുതേക്കുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചിലരുടെ പല്ലുകളിൽ നല്ല മഞ്ഞക്കറ പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ഒത്തിരി ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ പല്ലിലെ മഞ്ഞ കറ, കറുത്ത കറ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പുകവലി മദ്യപാനം എന്നിവ ഉള്ളവരിലാണങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും.

ഇനി ഈ കറ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കളയേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം .അതിനായി ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കണം മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇഞ്ചി ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് .ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം .ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇഞ്ചിയുടെ തൊലികളഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലെ ചതച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Add some lemon juice to it and mix well. Add a quarter teaspoon of salt to it and mix well. If we have tooth stains, we are more likely to bleed to break our gums. It will do a lot of good to change all this. It also helps in healing the wound that breaks the gums when there is a stain. We have to use it for two hours to brush our teeth. If you want, you can brush anything with it after brushing it. Otherwise it alone should be used to brush your teeth. No matter how we do it, we’ll get a good result from brushing our teeth with it. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.