താരൻ മാറാൻ തുളസിയിലയും ഇതും മാത്രം മതി…

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് തല മുടിയിലെ താരൻ എന്നത്. താരൻ ഉപദ്രവം മാറി കിട്ടുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചു ടിപ്സുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നു ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി താരൻ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. താരൻ പോകുന്നതിന് മുടി കരുത്തോടെ വളരുന്നതിനും എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുളസി ആവശ്യമാണ്. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയുന്നതിന് അതുപോലെ പുതിയ കൺപീലിയും കട്ടി കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ താരൻ ഇറങ്ങിവന്ന മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ചെത്തിപ്പൂവ് ആവശ്യം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെറ്റിലയാണ്. വെറ്റിലയും തുളസിയിലയും അതുപോലെ ചെത്തിപൂവും നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും സമം ചേർത്താണ് എണ്ണകാച്ചി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇവ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസ് അത്രതന്നെ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയെടുത്ത് കാച്ചിവിടുകയാണ് വേണ്ടത്.

Then mix well. Now cut a small onion into it to know the time of kachi correct. When these small onions grow, our coconut oil is ripe. Now, after it’s hot, we can transfer it to another bowl. Apply it on our heads half an hour before we take a bath and do not use it regularly. If used two or three times a week, it will help us a lot in eliminating the dandruff in our heads completely. Then watch the video to find out. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.