ചെങ്കണ്ണ് മാറുവാൻ ചില ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ചെങ്കണ്ണ് മാറാൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോം ടിപ്സ് ആണ് പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ടും. ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റും മാറുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്പം മല്ലി ആണ്.

ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലി മതിയാകും ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക. നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മല്ലി വേണം എടുക്കുവാനായി. ഇതിലേക്ക് ആര് ഗ്ലാസ്സ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. അരമണിക്കൂറിനുശേഷം വേണം ഇതിൻറെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ആയിട്ട്. അല്ല ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മല്ലി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും. അരമണിക്കൂറിനുശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുക്കുക.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Dip the coriander into the water and sign it warm with warmth on your eyelids. It’s very good for changing the infection abscess irritation in the eyelids. The rash of the eye is also good. If you do this two or three times a day, it will help the inspection change very quickly. The second way is to take warm water into a bowl and add a quarter teaspoon of turmeric powder and stir well. Be careful to pick up powder at home because you use it in your eyes. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.