നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കൊഴുപ്പു കുറക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ

തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലവും വ്യായാമമില്ലായ്മയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിവ അമിതമായ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന കൊഴുപ്പ് അളവ് ചെറുതൊന്നുമല്ല. ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കെട്ടികിടന്നാൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽഡിഎൽ അളവ് വർദ്ധിക്കും. നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച്ഡിഎൽ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അത് പൊണ്ണത്തടി ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനാകു. കൊഴുപ്പ് ഉള്ളതും എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പു കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ്. സാൽമൺ ഫിഷ് കൊഴുപ്പു കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സാൽമൺ ഫിഷ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുകയും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അകറ്റാനും സാൽമൺ ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

Pomegranate is a good result of many nutrients, including vitamin CKB. Pomegranate is a rich carbohydrate-rich effect. If pomegranate sits regularly as a part of the diet, it will boost immunity and eliminate cholesterol. Nitric acid, where pomegranates have landed, helps to remove fat accumulated in the arteries and so on. Pomegranate saps more than 90% of fat and cholesterol. Broccoli. Broccoli helps to keep the bad cholesterol in the body away and maintain good cholesterol levels. Broccoli is rich in omega-three fatty acids. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.